Betea Psykoterapi Maria Granberg Leg Psykoterapeut

Om företaget

Betea AB

Betea AB drivs av Maria Granberg, socionom i grunden, leg psykoterapeut samt handledare med både kognitiv och psykodynamisk akademisk utbildning och kompetens. Annan teoretisk utbildning är bl a affektfokuserad korttidsterapi, BBIC, mindfulness, motiverande samtal/MI, trauma- och krisbehandling, sexologi samt ledarskap.

Maria Granberg har mångårig erfarenhet av psykosocialt behandlingsarbete kring frågor som rör relationer, sexualitet, depression, ångest, överviktsbehandling, stresshantering, fobier och kris- och traumabehandling.

Utöver behandling har hon arbetat med utredning, metodutveckling, handledning, projektledning samt chef i privat och offentlig verksamhet.

Kontakta oss

Ide och värdegrund

Beteas värdegrund utgår ifrån att vi alla är en helhet av kropp, själ, tankar, känslor, relationer och socioekonomiska villkor. Delar som behövs utforskas och tas hänsyn till för att vi som människor ska kunna utnyttja vår fulla potential.
För att kunna verka utifrån vår ide, har vi valt en integrativ terapeutisk utgångspunkt. Det möjliggör att vi har fler tekniker och metoder att använda i varje möte och därför bättre kan möta upp den enskilde eller gruppens specifika behov.

ROT

Vi har valt att förkorta vår värdegrund ROT:

  • Respekt – för individens/gruppens egenart
  • Omsorg – för individens/gruppens behov vid utveckling och förändring.
  • Tillit – till att individen/gruppen har förmåga till förändring och utveckling

GDPR

Din personliga integritet är viktig. Vi arbetar på olika sätt för att skydda och respektera den. Inte minst genom att följa data­skydds­förordningen General Data Protection Regulation (GDPR) som träde i kraft 25 maj 2018.

GDPR gäller i hela EU och ersätter den svenska personuppgiftslagen (1998:204). Den ska stärka skyddet av personuppgifter för privatpersoner.

Vi arbetar därför seriöst med säkerhet och dokumentation och använder inte personuppgifter till mer än det nöd­vändigt.

Hos oss finns alla personuppgifter inlagda och/eller administreras på endast två PC. Uppdelningen på dessa PC:n är patienthanterad /alternativt kundorienterade. Innehållet behandlar ekonomi, men även nödvändiga personuppgifter. Ekonomin berör fakturaunderlag med identitetsangivna uppgifter. Dessa kopieras på extern minne. Både PC:n och minnet läggs i kassaskåp. Ibland förekommer brev som kan innehålla personuppgifter utan kod, men dessa upprättas och lagras på PC:n.

Mail och sms slängs efter att det administrerats som patientmaterial. Vi arbetar noggrant för att personuppgifter ska vara i säkert förvar och att inget kan spridas vidare. Om uppdragsgivare ändock känner att personuppgifterna inte är skyddade, kan det följas av att vi gör bedömning att det inte går att utföra uppdraget.