Handledning Betea Psykoterapi Maria Granberg Psykoteraput

Handledning

Varför?

I människovårdande yrken krävs fortsatt individuell utveckling, både teoretisk och psykologisk för att optimera det professionella mötet. Handledningens mål är därför att öka kunskapsförståelsen kring processer som kan påverka den andre, den egna individen samt interaktionen i ett professionellt möte. Genom detta stärks och utvecklas deltagaren/deltagarna i sin profession och stressrelaterade symtom förebyggs.

Vid behov kan handledning enbart fokuseras på en arbetsplats/grupps egna processer. Den kan erbjudas individuellt eller grupp.

Under handledning används analys, reflektion och övningar utifrån det deltagaren/deltagarna väljer att lyfta fram. Utöver det presenteras även vissa teoretiska modeller för att öka kunskapsförståelsen. Grundteorier och Teoretiska modeller som framförallt belyses är Anknytnings teori, Acceptance and Commitment Therapy (ACT), Affektfokuserad teori, Compassion, Psykodynamisk teori samt Systemteori.

Handledningsuppdrag


 • Socialtjänsten:
  Ekonomi
  Ensamkommande barn- och ungdomar, utredare och boende
  LSS och SoL utredare och boende
  Familjerätt
  Barn- och ungdomsutredare
  Vuxen enheter
 • Psykosocial- och psykiatrisk ungdomsvård
  i form av boende och skola
 • Elevhälsovård
 • Chefshandledning
  Rektorshandledning

FAKTA

Inför ett handledningsuppdrag tydliggörs tidsintervall, syftet, inriktning och ramverk med uppdragsgivaren.

Kostnad: Kontakta oss för prisuppgift