Par- & relationsterapi Betea Psykoterapi Maria Granberg

Par- & relationsterapi

Varför terapi?

Ett vanligt skäl att man söker parterapi är att man inte längre förstår eller känner för varandra som man gjort tidigare. Kommunikationen kan vara sämre vilket kan uttryckas genom att man t ex börjat leva parallella liv, det har kommit in otrohet, sexuella svårigheter eller mycket bråk.
Det finns också de som söker för något specifikt. Det kan vara ett ämne som diskuterats mycket och som till slut blivit en känslig fråga.

Om bägge vill förändra situationen går mycket att lösa, men parterapi syftar inte till att alltid hålla ihop en relation till varje pris. Syftet är snarare reda ut känslor och tankar, så att saker blir tydliga och därefter fatta ett beslut om hur man ska göra med relationen.

SYFTE

Syftet med parterapi är att underlätta förståelsen mellan parterna genom att lösa upp kommunikationshindrena. Genom det kan man lättare se och förstå sina och den andres behov, närma sig igen eller för första gången. Då är det lättare att göra de förändringar som kanske behövs göras.

Fakta

Om du undrar över något är du välkommen att kontakta oss