Varför psykoterapi? Vanliga frågor

Varför psykoterapi?

Vanliga frågor om Psykoterapi

Vi är olika som människor och berörs individuellt på det som händer oss i livet. Av den anledningen är det svårt att säga när och varför psykoterapi kan vara en behandlingsform. Men man kan säga att psykoterapi är ett sätt att få hjälp när vi av någon anledning mår psykisk dåligt och vi behöver mer hjälp än vår vardag kan erbjuda oss.
Anledningen till att vi mår dåligt kan då exempelvis bero på saker i relation till andra som att en nära relation har/håller på att gå sönder, någon vi älskar har dött. Man kan uppleva någon form av sexuell svårighet.
Andra söker hjälp utifrån en existentiell kris där det mer handlar om funderingar över vem man är, vad man vill i livet. Frågor som kan väckas utifrån åldrande, vid arbetslöshet eller perioder när vi av andra orsaker blir vilsna och inte vet vägen framåt.
Vi kan också ha mer konkreta uttryck på psykisk ohälsa som t ex fobier, panik, ångest eller sömnstörningar. Andra känner bara olust och vet inte riktigt varför de inte längre mår psykisk bra.

Vad är psykoterapi

Psykoterapi är en behandlingsmetod som man använder samtalet som redskap för att behandla. Ordet betyder ”själabehandling” och bygger på erkänd teori och beprövade metoder. Det finns flera olika former av psykoterapi.

Några vanliga är:

 • Psykodynamisk psykoterapi (PDT)
 • Kognitiv beteeendeterapi (KBT)
 • Psykoanalys
 • Gestaltterapi

Hur ser psykoterapin ut?

Man inleder med att träffas för att gå igenom vad du söker hjälp för. Psykoterapeuten tar då ansvar för att titta på om psykoterapi och om psykoterapeuten själv, utifrån sina kunskaper är rätt för dig.

Efter det bestäms vad man vill uppnå och hur man ska nå dit. Samtalsbehandlingens längd och frekvens bestäms utifrån problem, vad man vill uppnå men även utifrån praktiska förutsättningar, som tid och ekonomi.

Behandlingen vilar sedan på att man genom samtal öppnar dörrar till det inre som du själv kanske inte vågat eller kunnat öppna själv. Tillsammans undersöker vi vilka tankar och känslor som väcks när man talar om vissa saker. Försöker förstå vem man är och hur man blivit den man är.
Om det behövs, tränar man på att göra annorlunda mot vad man brukar trots att det kan kännas ovant för att skapa nya beteendemönster i sin vardag.

Vad innebär psykoterapi?

Psykoterapi är en systematisk och målinriktad behandlings som vilar på psykologiska teorier och beprövade metoder. Den ska bedrivas av legitimerade psykoterapeuter. Socialstyrelsen är den organisation som legitimerar terapeuter med godkänd behörighet. Man kan också ringa dem för att stämma av att en terapeut är legitimimerad.

Syftet med behandlingen är att få hjälp med att exempelvis:

 • Våga släppa föreställningar som begränsar ens liv
 • Förändra destruktiva beteenden
 • Se sig själv och acceptera den man är
 • Lära sig hur man ska göra med det som är svårt
 • Komma i kontakt med sina känslor och inte undvika dem
 • Leva utifrån sina värderingar
 • Känna sig mer hel