Skype Samtal Betea Psykoterapi Maria Granberg Leg Psykoterapeut

Terapi samtal

Online

Betea AB, Maria Granberg använder gärna webbsamtal med webbkamera över Internet som ett komplement eller alternativ som mottagningsrum.

Fördelar med webbsamtal:

  • I terapin kan du vara hemma eller där du känner dig trygg.
  • Det finns större möjligheter att bestämma terapitid då det är som svårast för dig.
  • Det är tidsbesparande med tanke på att man inte behöver ta sig till en viss plats.
  • Det finns också möjlighet att träffas under resor eller sjukdom.
  • Om du av någon annan anledning har svårt att själv ta dig till terapeuten.
Kontakta oss

Praktiskt

Samtal via Internet kräver dels en internetuppkoppling (desto snabbare desto bättre)
en dator med en webbkamera, högtalare och mikrofon.

Varför indivualterapi?

Att söka till samtalsbehandling behöver inte vara så komplicerat. Varje människa är unik och det finns inga regler för när eller varför man ska söka stöd. Det som för en person kan verka som ett litet problem kan hos någon annan uppfattas som mycket stort. Ingen av åsikterna är rätt eller fel utan ett problem är precis så stort eller litet som en person uppfattar det.