Individualterapi Betea Psykoterapi

Individualterapi

Varför terapi?

Att söka till samtalsbehandling behöver inte vara så komplicerat. Varje människa är unik och det finns inga regler för när eller varför man ska söka stöd. Det som för en person kan verka som ett litet problem kan hos någon annan uppfattas som mycket stort. Ingen av åsikterna är rätt eller fel utan ett problem är precis så stort eller litet som en person uppfattar det.
En del söker samtalsbehandling för att förstå sig själva bättre eller för att de länge tänkt fördjupa sig kring ett specifikt tema eller ett beteende som funnits med under livet.

Andra söker för att de genomgår en smärtsam kris som skilsmässa eller upplever att de drabbats av något symtom på psykisk ohälsa som t ex ångest, fobier eller depression.

Svårigheterna kan bero på tidiga olösta konflikter och man behöver då fördjupa sig mer i historien. Andra gånger härstammar problemen från nutid eller något som egentligen är löst men med en försenad reaktion.

SYFTE

I terapin utgår man ifrån tankar, känslor, handlingar, relationer och fysiologiska processer. Syftet med behandlingen är att reda ut tankar och känslor och på så sätt öka sin förståelse för vad som ligger bakom det man söker hjälp för. Med hjälp av ökad insikt och med terapeuten som stöd vågar man se och göra det som behövs för ett ökat välbefinnande.

Fakta

Om du undrar över något är du välkommen att kontakta oss