Anknytningsintervju Betea Psykoterapi

Vad är ditt anknytningsmönster?

Vad är AAI?

Vi kan ha olika lätt att leva i nära i relationer. En del förklaras av hur vi lärt oss relatera till dom som ska ta hand om oss som barn.
Genom det samspelet utvecklar vi, vad som kallas ett anknytningsmönster, eller inre arbetsmodeller som vi använder oss av i nära relationer resten av livet.

Det utvecklas särskilt under de första levnadsåren, men befästs eller förändras av erfarenheter under hela uppväxten.

Ett anknytningsmönster kan i huvudsak delas in i 3 huvudgrupper, trygg, undvikande eller ambivalent.
Under dessa finns 21 olika undergrupper som kan utvecklas till att bli helt unika för oss alla.

Även om anknytningsmönstret har blivit relativt beständigt i vuxen ålder är det fortfarande möjligt att förändra.
Genom att få kunskap om vilket anknytningsmönster man har, ökar möjligheten för att förstå och förändra sitt egna relationsmönster.

Betea erbjuder anknytningsintervju (AAI) och tolkning av denna till par och enskilda individer.

Fakta

Om du undrar över något är du välkommen att kontakta oss

ETT TILLFÄLLE!
Just nu pågår en studie där man utforskar om anknytningsstrategin man använt gentemot föräldrarna är samma som man använder i relation med sin kärlekspartner. Det gör att det finns möjlighet att få sin anknytningsstrategi genomlyst på ett djupare plan. Det man undersöker är då både anknytningsstrategin i relation med föräldrar och i relation med partner.

Kostnaden är 6000 kr per person. Man gör då två intervjuer som tolkas och därefter får man inte bara reda på sin anknytningsstrategi, utan även eventuella trauman.
Det går också att bara göra en enkel anknytnings intervju. Priset för den är 4000 kr per person.

Kodningen görs av en erfaren kodare i London.